4

 

กรอกหมายเลขบัตรประชาชนเพื่อค้นหาผลการสอบเข้าเรียน

ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ (ESP)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

 

เลขบัตรประชาชน