4

 

กรอกหมายเลขบัตรประชาชนเพื่อค้นหาผลการสอบเข้าเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

 

พิมพ์เลขบัตรประชาชน